Zelfrespect is de sleutel tot succes

Wat is zelfrespect?

Zelfrespect is de sleutel tot succes! Het is een ruwe diamant die door middel van eigenwaarde kan worden geslepen tot een prachtig juweel. Er zijn meerdere benamingen voor zelfrespect zoals, zelfliefde, eigendunk, zelfwaardering, zelfbewustzijn, zelfaanvaarding, geloof in zichzelf, positief denken, constructief denken en zelfbewondering. Het zijn allemaal termen die uit de psychologie voortvloeien. Zelfrespect is een gevoel dat iemand voor zichzelf heeft en de liefde die hij/zij voor zichzelf voelt. Zelfrespect is een balans tussen een te hoge of te lage eigenwaarde. Doordat iemand zelfrespect, heeft kan hij/zij positief blijven in het leven. Te veel of te weinig zelfrespect kan zich uiten in een psychische aandoening.

Eigenwaarde

Eigenwaarde is een aspect wat nauw samenhangt met zelfrespect. Iemand met een gezonde eigenwaarde vindt zijn/haar tijd belangrijk en kan een gezonde afweging maken om iets te doen of juist te laten. Een te hoge eigenwaarde kan ervoor zorgen dat je in situaties verzeild raakt die je nog niet aankan. Een te lage eigenwaarde kan je persoonlijke ontwikkeling in de weg komen te staan.

Als we het woord eigenwaarde uit elkaar trekken, worden het twee woorden; eigen en waarde. Dit gaat over jouw waarden als mens zijnde, bijvoorbeeld hoe kijk je naar jezelf, hoe denk je dat anderen naar jou kijken, hoe is je waardering voor je fysieke gesteldheid, hoe is je waardering voor jouw sociale omgeving en voor je professionele ontwikkeling? Maar ook gaat eigenwaarde over de waarde die jij denkt toe te voegen aan de wereld.

Welzijn

Laten we wel wezen, je kunt aan een ander niet altijd zien of hij/zij een gezonde eigenwaarde heeft. Maar voor jouw welzijn is het super belangrijk om eigenwaarde te hebben, waardoor jouw zelfrespect toeneemt. Iemand kan zich anders voordoen dan zijn of haar eigenwaarde werkelijk is. Sommigen maskeren deze waarden door gebruik van verdoving, alcohol, roken, overmatig eten en andere destructieve gewoontes, terwijl deze persoon wel zelfverzekerd overkomt. Zelfrespect is de sleutel tot succes! Een ander persoon komt misschien helemaal niet zo zelfverzekerd over, maar heeft wel de eigenwaarde die nodig is om zelfrespect te hebben en hierdoor een goed zelfbeeld. Maak voor jezelf uit hoe goed jouw eigenwaarde en dus jouw zelfrespect is met 1 van onze tools.

Ook kun jij aan jouw eigenwaarde werken door onze gratis app in te zetten!

Wil je weten hoe jij ervoor staat? Klik hier